Od przeszło 25 lat, 16 listopada odpowiednio świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku oznajmiać, że z brakiem tolerancji regularnie spotyka się sporo osób. Jest to między innymi nawoływanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by szukali rozwiązania tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, by wykluczyć brak akceptacji przez edukację, czy także tworzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie akceptacji oraz zachęcanie do braku gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta aktywność została wywołana przez regularnie tworzące się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości mają styczność z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w odnalezieniu głównych przyczyn pojawiania się nietolerancji, ale także mają wspominać, jak niepokojące są przejawy nietolerancji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju czyny mogą być potrzebne do tego, by dowiedzieć się, czym właściwie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzasadnić, czym jest uznanie i poszanowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, zrozumienia innych ludzi, ale też uznania różnego rodzaju kultur.

Jak w naszym kraju obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali generalny manifest, w którym pokazują wielkie wsparcie dla osób, które doznały fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod generalnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, pan Trzaskowski ogłosił, że wspólnota dnia 16 listopada będzie prezentowana przez wywieszanie wielobarwnych banerów, jak i podświetlania wielu budynków. W tęczowych barwach został oświetlony wyjątkowo most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Tagi:

Brak komentarzy

Zostaw komentarz